ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності (МАБЖД) разом з Таврійським національним університетом імені В.І.Вернадського 8-9 червня 2017 року проводять VI Міжнародну науково-практичну конференцію «Безпека життєдіяльнсті людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства»

 

Мета заходу:

 • обговорення  стратегічних напрямів забезпечення безпеки життя та здоров’я людини у різних сферах  суспільної  діяльності;
 • висвітлення  новітніх результатів досліджень,   розповсюдження  поглядів вчених і практиків  на юридичні, управлінські, економічні аспекти безпеки  життєдіяльності людини та на політику безпеки у бізнесі.

До участі у роботі конференції  запрошуються  дійсні члени та члени-кореспонденти МАБЖД,  фахівці та вчені Національної академії наук України, міністерств України, Державної служби України з питань праці, Державної служби України з надзвичайних ситуацій,  фахівці національних вищих навчальних закладів МОН України.

Тематика  конференції:

 • безпека в різних сферах діяльності людини (промисловість, будівництво,  транспорт,  енергетика, бізнес, туризм та інші);
 • юридичні та адміністративні аспекти безпеки життєдіяльності;
 • медичні, соціальні, економічні, психологічні, правові  проблеми   безпеки  життєдіяльності;
 • логістика та безпека, управління ризиком в логістиці;
 • оцінка ризиків в системі управління охороною праці;
 • питання концептуального розвитку  безпеки життєдіяльності людини;
 • психологічна безпека в освітньому середовищі в умовах соціальних викликів XXI сторіччя;
 • безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дітей та молоді;
 • впровадження ризик-орієнтованого підходу до управління безпекою праці в галузі.

Інформаційна підтримка: Всеукраїнський науково-популярний  журнал «Безпека життєдіяльності» та видавництво «Основа».

Засідання відбудуться у приміщенні Таврійського національного університету  імені В.І.Вернадського  за адресою: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, б.33 (ст.метро «Дружби народів». Початок роботи об 11 годині.

Доповіді (статті) учасників конференції будуть опубліковані у науково-технічному збірнику матеріалів конференції, який випускає Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності. Про вимоги до оформлення  доповідей (статей) буде повідомлено учасників конференції.

Вартість участі у роботі конференції складає 300 грн (часткове відшкодування витрат, пов'язаних з організацією конференції, виданням науково-технічного збірника, програми тощо). Вартість дистанційної участі у конференції  складає  150 грн. Сплата за проживання у готелі здійснюється учасником конференції.

Кошти за участь у конференції надсилати на адресу  Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, р/р 26008326111500 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код МАБЖД за ЄДРПОУ 21716091,  призначення платежу –   “За участь у конференції, ПІБ».

Для своєчасного формування програми просимо  направити  на адресу оргкомітету матеріали статей  та заявку на участь у конференції, а також копію квитанції про перерахунок грошей за участь у конференції.

Адреса оргкомітету:

04060, м.Київ-60, вул. Вавилових, 13 (кім.104),ст.метро «Дорогожичі»

Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності.

Контакти:

 • +38050 633 8379, e-mail: gnd27@ukr.net (Громов Микола Дорофійович)
 • +38095 768 6621, e-mail: tairovatn@ukr.net (Таірова Тамара Миколаївна)  

                 

ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА  на участь у роботі конференції

 

Прізвище, ім’я та по-батькові……………………………………………….…

Організація /  учбовий заклад…………………………………………………

Посада…………………………………………………………………………...........

Вчений ступінь, звання……………………………………………………….…

Адреса організації…………………………………………………………….....…

Форма участі: особиста участь з доповіддю/особиста участь без доповіді  /заочна

Тема доповіді…………………………………………………………………......…

Адреса:

Країна………………………………Поштовий індекс……………………....…

Місто……………………………… …………………………………………............

Телефони ……………………………………………………………………….......

E-mail………………………………………………………………………….........…

Підпис, дата

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________