Членство

 

Відповідно до пункту 4.1 Статуту Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності членство в Академії може бути  індивідуальним і колективним.

Індивідуальними членами Академії можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, які визнають Статут Академії, зобов’язуються його виконувати та сплачувати членські внески і які внесли вагомий внесок у розвиток науки, освіти і культури в сфері безпеки життєдіяльності.

Колективними членами Академії можуть бути колективи науково-дослідних організацій, навчальних закладів, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, що займаються питаннями безпеки життєдіяльності людини и підтримують мету та завдання Академії.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Президія Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності затвердила Положення про членство у Міжнародній громадській організації «Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності, яке встановлює порядок прийому до Академії і присвоєння академічних звань дійсного члена (академіка), члена-кореспондента і почесного члена Академії. У системі  Академії звання дійсного члена (академіка) вище звання члена-кореспондента. Всі члени Академії мають рівні права. Почесні члени Академії мають право приймати участь у всіх сферах діяльності Академії. Колективні члени Академії здійснюють свої права через своїх представників.

Порядок прийому до Академії. Прийом до Академії здійснюється за рішенням Президії Академії на підставі особистої заяви претендента за формою додатків 1 або 2 Положення.  До заяви додаються:

 • особистий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • перелік основних наукових праць за останні 3 роки;
 • копії дипломів і атестатів;
 • рекомендація одного з членів Президії або члена Академії;
 • дві фотокартки розміром 3х4.

Прийом до Академії колективних членів здійснюється на підставі рішення їх колегіального органу (рішення зборів уповноважених трудового колективу). До рішення додається особиста заява керівника підприємства, організації чи установи за формою додатку 3 Положення.

Розміри вступного та щорічного внесків визначаються Президією Академії.  Президія затвердила для індивідуальних членів Академії вступний внесок - 250 грн., щорічний членський внесок - 250 грн., для колективних членів Академії вступний внесок 5000 грн., щорічний внесок 3000 грн.

Дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти і почесні члени Академії отримують відповідні дипломи. Колективні члени отримують Свідоцтво колективного члена МАБЖД. Кількість дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії обмежена і визначається Президією Академії.

Вибори дійсних членів, членів-кореспондентів та почесних членів Академії здійснюється відповідно до Положення про порядок обрання дійсних членів, членів-кореспондентів, почесних членів Міжнародної  Академії безпеки життєдіяльності.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ч Л Е Н И 
Громадської организації «Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності» 
 
І Н Д И В І Д У А Л Ь Н І 
 
 • Адаменко Микола Ігоревич - академік - завідувач кафедри БЖД фізико - енергетичного  факультету Харківського національного університету ім.Каразіна, д.т.н. 
 • Абракітов Володимир Едуардович - академік - доцент Харківського національного університету міського господарства ім.О.М.Бєкєтова, к.т.н.
 • Александров Микола Петрович – академік – доцент Львівської національної академії мистецтв, к.е.н.    
 • Андрєйченко Володимир Іванович – академік – доцент кафедри експлуатації та ремонту машин Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, к.т.н., (м. Дніпропетровськ)
 • Андрійчук Юрій Васильович – академік – генеральний директор ТОВ «Центр безпеки на транспорті» (м. Київ)
 • Андрющенко Тетяна Костянтинівна – академік – завідувач кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів Черкаського обласного інституту післядипломної освіти  педагогічних працівників, д.пед.н.
 • Бабич Володимир Васильович -  академік - Інститут безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва і архітектури, к.т.н., доцент (м. Дніпропетровськ)
 • Бабюк Анатолій Васильович - член-кореспондент - доцент кафедри фізичного виховання Буковинського державного фінансово-економічного університету (м.Чернівці)
 • Бєліков Анатолій Серафимович - академік - завідувач кафедри БЖД Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, д.т.н., професор (м. Дніпропетровськ)
 • Биковський  Анатолій Іванович - академік - начальник відділу Інституту спеціальних систем і технологій, к.т.н. (м. Київ)
 • Бойко Олег Валентинович -  академік - доцент кафедри «Охорона праці та безпеки життєдіяльності» Таврійського державного агротехнологічного університету , к.т.н. (м. Мелітополь)      
 • Бородін Володимир Федотович - академік - фахівець з питань охорони праці та промислової безпеки (м. Київ) 
 • Варадінова Юлія -   академік – доцент, викладач кафедри «Технологія, організація та управління транспортом Вищого Транспортного Училища «Тодор Каблєшков», к.т.н., (м. Софія, Болгарія)    
 • Вільсон Олександр Георгійович -    академік - доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури, к.т.н., доцент    
 • Войтенко Анатолій Михайлович - академік - д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України (м. Одеса)    
 • Ворожбіян Михайло Іванович - академік - завідувач кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища Українського державного університету  залізничного транспорту, д.т.н., професор (м. Харків)
 • Гержод Юрій Володимирович - академік - фахівець з безпеки на транспорті (м. Київ)    
 • Гершевські Януш - Janusz Gierszewski - академік - декан загальної Вищої Гуманітарної Школи «Померанія» (м. Хойніце, Польща)
 • Горбаха Микола Миколайович - академік – ст. консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, к.т.н.
 • Грищенко Станіслав  Дмитрович - академік - фахівець з питань права Інституту управління і права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Київ)  
 • Громов Микола Дорофійович - академік - Президент Міжнародної Академії  безпеки  життєдіяльності, к.т.н., член Наукової ради Європейської Асоціації з безпеки (EAS) 
 • Гуменюк Костянтин Васильович - академік – директор ТОВ «Ресурс-Інжиніринг» (м. Донецьк)
 • Демещук Леонід Іванович – академік - фахівець з питань охорони праці та промислової безпеки, к.т.н. (м. Київ)  
 • Денисова Наталя Миколаївна - академік - доцент кафедри харчових технологій Чернігівського національного технологічного університету, к.т.н.    
 • Дикань Сергій Антонович - академік - доцент кафедри організації й технології будівництва та охорони праці Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, к.т.н.
 • Діденко Леонід Михайлович - академік - декан факультету перепідготовки Інституту безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, к.т.н., професор (м. Дніпропетровськ) 
 • Доронін Євген Володимирович - академік -  доцент кафедри БЖД Харківського національного університету ім.. Каразіна, к.т.н.    
 • Єгурнов   Олександр Іванович -    академік - директор з наукової роботи та перспективному розвитку ТОВ «АНА-ТЕМС», к.т.н. (м. Дніпропетровськ)    
 • Захаров Юрій Іванович – академік – завідувач кафедри архітектури Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, к.т.н., доцент (м. Дніпропетровськ) 
 • Зацарний Віктор Васильович - академік - доцент кафедри охорони праці та довкілля НТУУ ”Київський політехнічний інститут”, к.т.н., доцент
 • Заяць Георгій Володимирович - академік - доцент Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, к.т.н. (м. Дніпропетровськ)
 • Іщенко Олександр Михайлович - академік - генерал-лейтенант міліції, заслужений юрист України (м. Київ)
 • Капленко Галіна Григорівна  - академік – доцент кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури,  к.т.н., доцент (м. Дніпропетровськ)
 • Капля Олексій Іванович - академік – заступник директора Державного підприємства «38 відділ інженерно-технічних частин», к.т.н. (м. Дніпродзержинськ)
 • Кацман Михайло Давидович - академік  -     начальник відділу навчально-бойової і спеціальної підготовки Центру підготовки рядового складу відомчої воєнізованої охорони Служби відомчої  воєнізованої охорони Південно-західної залізниці, к.т.н. (м. Київ)    
 • Киселевич Леонід Сергійович – академік - доцент кафедри загальної та історичної геології геологічного факультету Київського національного університету імені Т.Шевченко, кандидат геолого-мінералогічних наук 
 • Кімак Ярослав Ярославович – академік – заступник начальника Львівського експертно-технічного центру  Держгірпромнагляду    
 • Кліментьєв Іван Миколайович - академік – начальник Одеського міського управління Головного управління Держсанепідслужби в Одеській області, головний державний санітарний лікар м. Одеси     
 • Ковальов Володимир Володимирович - член-кореспондент Академії – начальник Центру інформаційних систем Державного економіко-технологічного університету транспорту (м. Київ)    
 • Ковальчук Тамара  Антонівна -  академік –   директор  Українського НДІ промислової медицини (НДІ Укрпроммед), д.м.н., професор (м. Кривий Ріг)    
 • Коженьовскі Лєшек Фридерик - Leszek F. Korzeniowski -  академік - Президент  Європейської Асоціації з безпеки (EAS), д.е.н., професор (м. Краків, Польща) 
 • Козодой Дмитро Сергійович -  академік – доцент кафедри охорона праці та навколишнього середовища Українського державного університету залізничного транспорту, к.т.н., доцент (м. Харків) 
 • Корчевський Олександр Миколайович – академік – завідувач кафедри «Збагачення корисних копалин» Донецького національного технічного університету, к.т.н.
 • Коцур Надія Іванівна – академік – професор кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Григорія Сковороди, д.іст.н.  
 • Крицький Володимир Борисович - академік – заступник начальника відділу міцності та конструкцій ядерного обладнання ДП «Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки» (м. Київ)
 • Кузнєцов В’ячеслав Олександрович – академік – директор Центру історичних досліджень півдня України ім. академіка В.І.Липського, к.іст.н (м. Одеса) 
 • Куліш Юрій Олексійович - член-кореспондент Академії – начальник оперативно-рятувальної служби (м. Харків)
 • Кулябко Володимир Васильович - академік – професор кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових  конструкцій  Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, д.т.н., професор (м. Дніпропетровськ) 
 • Лаврухін Олександр Валерійович - академік - завідувач кафедрою "Управління вантажною та комерційною роботою" Українського державного університету транспорту, д.т.н., професор (м. Харків)
 • Лисюк Микола Олександрович – академік – перший заступник директора з наукової роботи Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці, к.т.н. (м. Київ)
 • Литвинов Володимир Володимирович - член-кореспондент - начальник відділу нагляду на транспорті та у зв'язку Державної служби Україні з питань праці (м. Київ) 
 • Люріна Таніта Іванівна - академік - професор Київського університету ім. Бориса Грінченка, к.пед.н.    
 • Маніна Людмила Іванівна - академік - доцент Полтавського університету економіки та торгівлі, к.т.н.         
 • Мироненко Віктор Кімович – академік – завідувач кафедри управління процесами перевезень Державного економіко-технологічного університету транспорту, д.т.н. (м. Київ)    
 • Мітюк Людмила Олексіївна - академік- доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки Нацонального технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
 • Моторний Микола Антонович – академік - заступник завідувача кафедри підвалин  та фундаментів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, к.т.н., доцент (м. Дніпропетровськ)    
 • Мусієнко Клавдія Анатоліївна – академік - директор Науково-дослідного інституту енергоресурсозбереження та екології Дніпродзержинського державного технічного університету, к.т.н., доцент
 • Олешко Лариса Данилівна  - академік - фахівець з питань безпеки праці та охорони здоров'я,  к.мед.н., доцент (м. Київ)    
 • Омельченко Василь Адамович – академік - генеральний директор ТОВ «СЕЛКОМ» (м. Київ)
 • Паленна Валентина Вікторівна - член-кореспондент Академії – викладач курсів підвищення кваліфікації по БЖД та екології (м. Одеса)
 • Паленний Юрій Григорович - член-кореспондент Академії – завідувач випробувальної лабораторії ДП  Науково-технічний центр «Станкосерт» (м.Одеса)
 • Палічук Юрій Іванович - академік - завідувач кафедри фізичного виховання Буковинського державного фінансово-економічного університету, к.пед.н. ( м.Чернівці) 
 • Пальчик Віталій Степанович – академік – фахівець з питань охорони праці 
 • Панченко Сергій Володимирович - академік - ректор Українського державного університету залізничного транспорту, д.т.н., професор (м.Харків)
 • Папірник Руслан Богданович - академік - доцент Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, к.т.н. (м. Дніпропетровськ)
 • Паращієнко Ірина Миколаївна - академік - доцент Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, к.т.н.( м. Дніпропетровськ)
 • Пашков Анатолій Павлович -  академік - доцент кафедри охорони праці Національного університету «Києво -Могілянська  академія», к.т.н. 
 • Петренко Анатолій Олеговіч - академік - доцент Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, к.т.н.( м. Дніпропетровськ)
 • Петренко Віктор Олегович - академік - доцент Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, к.т.н. (м. Дніпропетровськ)
 • Пиллипчук Олег Ярославович – академік - завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Державного економіко-технологічного університету транспорту, д.т.н., професор (м. Київ)     
 • Пішеніна  Тетяна Іллівна - академік - завідувач кафедри менеджменту та   публічного адміністрування Київського інституту бізнесу та інформаційних технологій,   д.т.н. (м. Київ)
 • Подобєд Іван Мефодійович - академік - фахівець з питань охорони праці та промислової безпеки, к.т.н. (м. Київ)      
 • Поліщук Сергій Зіновійович - академік – професор Придніпровської державної академії будівництва і архітектури, д.т.н. (м. Дніпропетровськ)
 • Пономаренко Роман Володимирович - академік – заступник  начальника кафедри пожежної та рятувальної підготовки Національного університету цивільного захисту України (НУЦЗУ), майор служби ЦЗ, к.т.н., с.н.с. (м. Харків)   
 • Просандєєв Олександр Іванович - член-кореспондент Академії - головний державний експерт з умов праці управління трудових відносин, зайнятості населення та умов праці Дніпропетровської облдержадміністрації   
 • Размов Тодор Константинов - академік – доцент кафедри «Технологія, організація та управління Вищого Транспортного Училища «Тодор Каблєшков», д-р, інж. (м. Софія, Болгарія)  
 • Рамзанов Леонід Іванович - академік - директор лікувально-діагностичного центру, завідувач відділення ТОВ «Медикор», к.мед.н.  (м. Днііпропетровськ)  
 • Романів Людмила Вікторівна - академік – доцент кафедри безпеки життєдіяльності Чернівецького національного університету ім. Федковича, к.мед.н.
 • Рудик Володимир Іванович - академік - директор видавництва «Основа» (м. Київ)
 • Рудченко Юрій Андрійович – академік - начальник програми UZIN ТОВ ПК «Лідер», к.т.н. (м. Дніпропетровськ)    
 • Савьолов Анатолій Борисович - академік - проректор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій    
 • Саньков Петро Миколайович - академік - доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, доцент, к.т.н. (м. Дніпропетровськ)
 • Сафонов Володимир Васильович – академік - заступник директора з наукової роботи Інституту безперервної фахової освіти Придніпровської державної. академії будівництва та архітектури, к.т.н., професор (м. Дніпропетровськ) 
 • Сенчихін Юрій Миколайович  - академік – професор кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт  Академії цивільного захисту України, к.т.н., полковник МВС (м. Харків)     
 • Славова-Ночева Марія – академік – фахівець з загальної економічної теорії, к.е.н., професор  (м. Софія, Болгарія)    
 • Соболєв Андрій Сергійович - академік - генеральний директор наукового центру «Укрсільгоспохоронпраця»,  к.б.н., доцент (м. Київ)
 • Стрежекуров Едуард Євгенович - академік -   доцент Дніпродзержинського державного технічного університету, к.т.н. з охорони праці 
 • Супрун Петро Іванович – академік - завідувач кафедри менеджменту Інституту управління і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», професор  (м. Київ)
 • Таірова Тамара Миколаївна -  академік – ст. науковий співробітник ДУ "Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці", к.х.н. (м. Київ)
 • Татарчук Цезарій - Cezary Tatarchuk - академік – декан факультету права та адміністрації Вищої Школи Бізнесу та Адміністрації ім. Є.Квіатковського, кандидат наук (м. Гдиня, Польща)
 • Толстой Михайло Миколайович - академік - фахівець з питань безпеки життєдіяльності у вугільній промисловості,  к.т.н. (м.Київ)     
 • Томашевський Януш  - Janusz Tomaszewski - академік - член Наукової ради Європейської Асоціації з безпеки (EAS) (м. Гдиня, Польща) 
 • Третякова Лариса Дмитрівна - академік - професор кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки Національного технічного університету України "Киевський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", д.т.н.
 • Тріфонов Іван Володимирович - академік – начальник учбової частини, доцент кафедри безпеки життєдіяльності    Придніпровської державної. академії будівництва та архітектури, д.т.н. (м. Дніпропетровськ) 
 • Ходжиєв Ердоган  - академік – головний асистент, викладач кафедри «Технологія, організація та управління транспортом»  Вищого  Транспортного Училища «Тодор Каблєшков» (м. Софія, Болгарія)  
 • Чередниченко Людмила Антонівна - академік - доцент кафедри "Безпека життєдіяльності" Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, к.т.н. (м. Дніпропетровськ)
 • Чесанов Володимир Леонтійович -  академік – декан факультету підготовки та перепідготовки  Придніпровської державної. академії будівництва та архітектури, к.т.н. (м. Дніпропетровськ) 
 • Шатов Сергій Васильович – академік – завідувач технічної кафедри Інституту безперервної фахової освіти Придніпровської державної. академії будівництва та архітектури, д.т.н.  (м. Дніпропетровськ) 
 • Швець Василь Якович – академік – завідувач кафедри менеджменту виробничої сфери Дніпропетровського гірничого університету, д.е.н., професор    
 • Швидкий Микола  Іванович - академік - директор ДП Український державний науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості (НДІБПГ),  д.т.н., професор (м. Кривий Ріг) 
 • Шемелін Анатолій Валентинович - академік - заступник директора ТОВ "Центр безпеки на транспорті"
 • Шестаков Володимир  Ілліч - академік - доцент кафедри  екологічного менеджменту Донецького державного  університету управління, к.мед.н., доцент екстремальної і військової медицини, фізичного виховання та здоров’я, полковник медичної служби (м. Донецьк)  
 • Шпірко Микола Васильович - академік -завідувач кафедри будівельних матеріалів і з/б конструкцій, д.т.н., професор (м.Дніпропетровськ)
 • Яновський Петро Олександрович – академік – професор Національного авіаційного університету, к.т.н. (м. Київ)  
 • Ярема Роман Ярославович – академік – Голова правління ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К О Л Е К Т И В Н І

 • Видавництво ТОВ "Основа", м. Київ ( Свідоцтво про колективне членство від 14.12.2001 р.)
 • ТОВ "Центр з безпеки на транспорті", м. Київ ( Свідоцтво про колективне членство від 19.03.2013 р.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________