_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (МАБЖД) є міжнародною громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах вчених і фахівців різних сфер діяльності для комплексного вирішення актуальних проблемних питань безпеки життєдіяльності людини, екології, надзвичайних ситуацій з метою забезпечення захисту здоров'я і життя людини від природних, техногенних, екологічних, біологічних та інших небезпек. Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою цінністю.   Тому Академія розглядає питання безпеки життя та здоров’я людей, збереження здорового довкілля, підтримання екологічної рівноваги, сприяння переходу суспільства до сталого розвитку.

Діяльність Академії також спрямована  на пошук нових і розвиток існуючих форм і методів навчання і виховання усіх соціальних і  вікових  груп  населення, формування практичних навичок опанування безпекою оточуючого середовища, ефективного захисту в екстремальних і надзвичайних ситуаціях.

Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності  має тісні зв’язки з міністерствами та іншими органами виконавчої влади, науково-дослідними інститутами і організаціями, вищими навчальними закладами, підприємствами та іншими організаціями, які займаються питаннями безпеки життєдіяльності. Члени Академії – вчені і фахівці, діяльність яких пов’язана  з безпекою життєдіяльності, промисловою, екологічною, економічною, енергетичною, медико-радіаційною  безпекою, охороною праці, цивільного захисту, з проблемами сталого розвитку суспільства працюють в організаціях і апаратах   Міністерства палива та енергетики України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти та науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби України з питань праці, Державної служби України з надзвичайних ситуацій,  Національної академії наук України.

Але більшість членів Академії (академіки і члени-кореспонденти МАБЖД) - це вчені науково-дослідних інститутів, завідувачі кафедр екології та безпеки життєдіяльності, охорони праці та довкілля, цивільного захисту, професори, доценти і викладачі вищих навчальних закладів, які працюють над проблемами безпеки життєдіяльності в учбових закладах і підприємствах України, а саме це:

 • Академія цивільного захисту України ( м. Харків),
 • Буковинський державний фінансово-економічний університет (м.Чернівці),
 • Відкритий Міжнародний Університету розвитку людини ”Україна” (м. Київ),
 • Вища Школа Бізнесу та адміністраціх ім.Є.Квіатковського (м. Гдиня, Польща),
 • Вища Гуманітарна Школа "Померания" в Хойніцах (Польща),
 • Вище технічне училище "Тодор Каблешков"  (м. Софія, Болгарія),
 • Державний економіко-технологічний університет транспорту (м. Київ),
 • Державна служба України з питань праці, 
 • Державне підприємство «38 відділ інженерно-технічних частин» (м. Дніпродзержинськ),       
 • Дніпропетровський гірничий університет (м. Дніпро), 
 • Дніпропетровський національний університет (м.Дніпро),
 • Дніпропетровський НДІ судових експертиз (м. Дніпро),
 • ДП «Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки» (м.Київ), 
 • ДП Науково-технічний центр "Станкосерт" (м. Одеса),
 • ДП «Український державний науково-дослідний інститут безпеки праці    та екології в гірничорудній і металургійній промисловості» (м. Кривий Ріг),
 • Інститут “УкрНДІпроект” (м. Київ),
 • Інститут управління  і  права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Київ), 
 • Інститут спеціальних систем і технологій (м. Київ),
 • Київський національний  університет будівництва і архітектури,  
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка,                            
 • Криворізький державний педагогічний університет,
 • Київський університет імені Бориса Грінченка,
 • Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій,
 • Львівська національна академія мистецтв,
 • Науковий центр «Укрсільгоспохоронпраця» (м.Київ),
 • Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній та металургійній промисловості (м. Кривий Ріг),
 • Національний  транспортний університет (м. Київ),
 • Національний університет «Києво-Могилянська  академія»,
 • Національний НДІ з промислової безпеки та охорони праці (м. Київ),
 • Національний університет цивільного захисту України (м. Харків),
 • НТУУ ”Київський політехнічний інститут”,
 • Одеське міське управління Головного управління Держсанепідслужби в Одеській області,
 • Оперативно-рятувальна служба м. Харкова,
 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди,
 • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
 • Полтавський університет економіки і торгівлі,
 • Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро),  
 • ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод»,
 • Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь),
 • Тернопільський національний педагогічний університет,
 • ТОВ "АНА-ТЕМС" (м. Дніпро),
 • ТОВ «Центр з безпеки на транспорті» (м. Київ),
 • ТОВ Видавництво «Основа» ( м. Київ),
 • ТОВ "СЕЛКОМ" (м. Київ), 
 • Український НДІ промислової медицини (м. Кривий Ріг), 
 • Українська державнаний університет залізничного транспорту (м. Харків),
 • Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди, 
 • Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна,
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
 • Харківський державний університет міського господарства ім. О.М.Бєкєтова,
 • Центр історичних досліджень півдня України ім. академіка В.І.Липського (м. Одеса),
 • Центр підготовки рядового складу відомчої воєнізованої охорони Південно-західної залізниці (м. Київ),
 • Черкаський обласний інститут післядипломної освіти та педагогічних працівників,
 • ДВНЗ "Чернігівський національний технологічний університет",
 • ДВНЗ "Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича".

Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності є колективним членом Європейської Асоціації з безпеки (EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY), а деякі члени Академії також є  індивідуальними членами цієї Асоціації (www.eas.info.pl). Академія співпрацює з Асоціацією у рамках підписаної у 2005 році Угоди про співробітництво.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________